Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр болон уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд төрийн зарим ажил, үйлчилгээг төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодоор гүйцэтгүүлэх чиглэлээр тодорхой зохицуулалтыг тусгаж өгсөн юм. 

Тухайлбал Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 216 дугаар тушаалаар барилгын зарим тусгай зөвшөөрөл олгох чиг үүргийг барилгын салбарын төрийн бус байгууллагуудын түншлэлийг төлөөлж Монголын барилгын үндэсний ассоциациар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна. 

Тус ассоциацын дэд ерөнхийлөгч Б.Нэмэхбаатартай Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсийн албаны дарга, ахлах комиссар Ц.Цэцэгдэлгэрэх, Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар Т.Баярхүү, тус хэлтсийн ахлах ажилтан, ахлах комиссар Л.Батбаяр нар өнөөдөр уулзаж, барилгын салбарын тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг шударга, олон нийтэд ил тод, хүндрэл чирэгдэлгүй ажиллах талаар харилцан санал солилцлоо. 

Уулзалтад Барилга, хот байгуулалтын яам, Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газрын авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд хяналт тавих Олон нийтийн хяналтын зөвлөлийн гишүүд оролцож, барилгын салбарын болон тусгай зөвшөөрөл олгож байгаа үйл ажиллагааны талаар өөрсдийн саналаа илэрхийлэв.