Интернэт хөтөч хэрэглэх үед кейбоард shortcut буюу командуудын тусламжтай илүү хялбар бас хурдтай хүссэн үйлдлээ хэрэглэх боломжтой. Хөтөч бүр өөрсдийн гэсэн командтай байдаг ч хамгийн түгээмэл ашиглагддаг Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge болон Safari хөтөчүүдэд ашиглагддаг түгээмэл командуудыг хүргэж байна.

Windows

MacOS

Тайлбар

Ctrl+T

Command+T

Шинэ Tab нээх

Ctrl+N

Command+N

Шинэ цонх нээх

Ctrl+Tab


Tab-уудын хооронд зүүнээс баруун тийш шилжих

Ctrl+Shift+Tab


Tab-уудын хооронд баруунаас зүүн тийш шилжих

Ctrl+Shift+T

Command+Shift+T

Хамгийн сүүлд хаагдсан Tab-ийг ахин нээх

Alt+Зүүн тийш товч


Өмнө нь зочилсон вэб хуудас руу буцах

Alt+Баруун тийш товч


Дараа нь зочилсон вэб хуудас руу шилжих

Ctrl болон + тэмдэг

Command болон + тэмдэг

Тухайн хуудсын хэмжээг томруулах

Ctrl болон - тэмдэг

Command болон - тэмдэг

Тухайн хуудсын хэмжээг багасгах

Ctrl болон 0 тэмдэг

Command болон 0 тэмдэг

Хуудасны хэмжээг хэвийн хэмжээтэй болгох

Ctrl болон D үсэг

Command болон D үсэг

Сүүлд зочилсон вэб хуудсыг bookmark-д хадгалах

Ctrl болон F үсэг

Command болон F үсэг

Сүүлд зочилсон Tab болон цонхыг хаах

Ctrl болон W үсэг

Command болон W үсэг


Ctrl болон L үсэг

Command болон L үсэг

Тухайн вэб хуудасны линкийг идэвхжүүлэх

Ctrl+Alt+Enter

Command+Alt+Enter

Та ямар нэгэн сайтын нэр бичихэд урд нь "www" харин ард нь ".com" автоматаар бичигдэн тухайн сайт руу орох болно

Ctrl+Shift+Delete

Command+Shift+Delete

Зочилсон хуудсуудынхаа түүхийг устгах тохиргоо гарч ирнэ

Spacebar


Тухайн вэб сайтыг доош нь гүйлгэх болно

Shift+Spacebar


Тухайн вэб сайтыг дээш нь гүйлгэх болно

Ctrl болон P үсэг

Command болон P үсэг

Тухайн хуудсыг хэвлэх тохиргоо гарч ирнэ