Энэ оны эхний найман сарын байдлаар иргэдийн дундаж цалин 966 мянган төгрөг байна. Уул уурхай, олборолтын салбарынхны дундаж цалин хоёр сая 221 мянга буюу хамгийн өндөр, урлаг, үзвэр тоглоом наадмын салбарын дундаж цалин хамгийн бага буюу 613  мянган төгрөг байна гэж Үндэсний статистикийн хорооноос мэдээллээ.