Олон Улсын Валютын Сангийн Захирлуудын зөвлөл Монгол Улсад гурван жилийн хугацаатай хэрэгжүүлж буй Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн дөрөв дэх шатны үнэлгээг өчигдөр хэлэлцэн баталжээ.

Энэхүү үнэлгээг хийж баталснаар Монгол Улсад ойролцоогоор 36.91 сая ам.долларын санхүүжилт нэмж олгогдох юм. Мөн бусад донор орнууд болон хөрөнгө оруулагчдын санхүүжилтүүдийг үргэлжлүүлэн авах боломж бүрдэж байна.

Дашрамд дурьдахад, ОУВС-ийн хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол Улсад нийтдээ 184.55 сая ам. долларын санхүүжилт олгогдоод байна.