2019 оны дулаан хангамжийн шугам тоноглолд хийх зуны засварын хугацаа 5 дугаар сарын 16-наас эхэлнэ. Иймд маргаашаас эхлэн дараах хуваарийн дагуу хэрэглээний халуун усыг хааж, засвар хийхээр болжээ.

2019 оны Нягтын туршилт хийж засварт орох шугам тоноглолын хуваарь:


Эх сурвалж: УБДС