Шинэхэн цастай угтсан шинэ долоо хоногийн энэ өдөр хүн бүрийн сэтгэлд хөөр баяр тодорч, цасны сайхан, цагааны ариуханд наадан баясах нь юутай сайхан...