Та эрүүл мэндийн дархлаагаа #амин_дэмээр дэмждэгтэй адил санхүүгийн дархлаагаа #хуримтлалаар дэмжээрэй. 

#ДархлаагааДэмжье