"Хүмүүс-7" гэрэл зургийн үзэсгэлэнгийн фото сурвалжлагыг хүргэж байна.