Голомт банкнаас дараах тендерийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. Компьютер, түүний дагалдах хэрэгсэл болон бусад тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх компанийг сонгон шалгаруулж, хамтран ажиллана.