Женевт байрладаг Олон Улсын Хэвлэгчдийн Холбоо (IPA) дэлхийн ном хэвлэлтийн судалгааг гаргасан байна. Судалгаагаар номын хэвлэлтээр Хятад улс тэргүүлж АНУ удаалжээ