Хуулийн дагуу шинэ Засгийн газрын танхимын бүрэлдэхүүнийг Ерөнхий сайд Дмитрий Медведев Ерөнхийлөгч Владимир Путинд өргөн барилаа. Засгийн газрын тэргүүнд нэр дэвшсэн Д.Медведевийг Төрийн Думын гишүүд 5 дугаар сарын 8 өдөр буюу ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх ёслолын дараагийн өдөр санал хураалтаар томилсон юм. 

5 дугаар сарын 15 өдөр Ерөнхийлөгч В.Путин шинэ Засгийн газар бүрдүүлэх тушаал гаргасан. Тушаалын дагуу ОХУ-ын сайдын орон тоо 21 байсныг 22 болгож, дэд сайд 9 байсныг 10 болгож нэмэгдүүлсэн байна. 


Шинэ Засгийн газрын гишүүдийг танилцуулъя 


Эх сурвалж: РБК