Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсын иргэд БНСУ-д очиж сурч, ажиллах нь эрс нэмэгдсэн.

Үүнтэй холбоотойгоор Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар албан ёсны сайтдаа Солонгос хэлний шалгалтад бэлдэх материалыг байршуулжээ.

Тус материалд:

  • Унших асуулт, 
  • Унших асуултын хариу, 
  • Сонсох асуулт, 
  • Сонсох асуултын хариу, 
  • Сонсох дасгалын аудио файлууд багтжээ.

Солонгос хэлний шалгалтад бэлдэх тус материалыг ЭНД дарж татаж авна уу.