Олимпийн тоглолтыг үзэх хуримтлалаа https://digital.golomtbank.com/product/saving цахим хуудаст хандан нээлгээрэй.