“XX зууны Монголын түүх, соёлын зарим асуудал” сэдвээр олон улсын эрдэмтэд өнөөдөр хуралдаж байна. Хуралд Монгол, Япон, Хятад улсын эрдэмтэн судлаачид оролцож сүүлийн үеийн судалгааны үр дүнгээсээ олон нийтэд танилцуулах юм.