Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн энэ онд хэрэгжүүлэх ажлын биелэлт эхний хагас жилийн байдлаар 41.5 хувьтай гарлаа. Тухайлбал:

- Эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах бодлого 48.9

- Эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах бодлого 35.4

- Нийгмийн бодлого 44

- Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн бодлого 39.6

- Засаглалын бодлого 41.9 хувьтай байна.

2012 онд  Хөгжлийн банкнаас гаргасан 580 сая ам.долларын бондын 82.07 хувь буюу 475 саяыг нь Засгийн газрын бондоор сольж, үлдэх хэсгийг хөрөнгө оруулагчдад төлөх зорилгоор жилийн 8.750 хувийн хүүтэй, 600 сая ам.долларын “Хуралдай” бонд гаргаж олон улсын зах зээлд амжилттай арилжаалжээ.

Холбогдох хуульд өөрчлөлт оруулж борлуулалтын орлого нь 1.5 тэрбум төгрөгөөс ихгүй, хүнс, нэхмэл, хувцас, газар тариалан, мал аж ахуй, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг татвар төлөгчийн татварын 90 хувийг хөнгөлсөн байна.

“Боловсролын зээлийн сан” байгуулж “Оюутны хөгжлийн зээлийн журам” батлан 70 орчим мянган оюутан зээлд хамрагдах боломжийг нь бүрдүүлсэн бөгөөд сургалтын зээлд шаардагдах 90 тэрбум төгрөгийг энэ оны төсөвт тусгажээ.

Ахмадууддаа жилд хоёр удаа, нийт 100-500 мянган төгрөгийн “Насны хишиг” олгож эхэлсэн байна. Мөн жилийн 18 хувьтай байсан тэтгэврийн зээлийн хүүг 15 хувь болгож цаашид ч бууруулах боломжийг бүрдүүллээ.

Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар эдийн засгийн өсөлт 5.3 хувьд хүрч, төсвийн алдагдал 590 тэрбум төгрөгөөр буюу гурав дахин буурч, төсвийн орлого 330 тэрбумаар давж биелэн, гадаад худалдааны тэнцэл 475 сая ам.доллараар нэмэгдсэн зэрэг эерэг үзүүлэлт гарчээ. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан ч  хэрэгжилт удааширсан, хөрөнгө санхүү төдийлөн шаардахгүй 130 зорилт, арга хэмжээг эрчимжүүлж ондоо багтаан бүрэн биелүүлэхийг Засгийн газрын гишүүд, агентлагийн дарга нарт даалгалаа.