Монголбанк 2018 оны 11 дүгээр сард 1.2 тонн алт худалдан авсан нь өмнөх оны мөн үетэй ижил хэмжээнд байна. Харин Монголбанк 2018 оны эхний 11 сард 18.9 тонн алт худалдан авсан нь өмнөх оны мөн үетэй ижил хэмжээнд байна. 2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар Дархан-Уул аймаг дахь Монголбанкны хэлтэс 93.3 кг алт, Баянхонгор аймаг дахь Монголбанкны салбар 41.6 кг алтыг худалдаж авсан үзүүлэлттэй байна. 2018 оны 11 дүгээр сарын байдлаар 1 грамм алт худалдан авах Монголбанкны дундаж үнэ 100,995.34 төгрөг байлаа.

2012 оноос эхлэн алтны олборлолт эргээд өсөж эхэлсэн. Учир нь, УИХ Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, хууль хэрэгжих болсноор Монголбанкинд аж ахуйн нэгж, иргэдийн тушааж буй алтны хэмжээ нэмэгдэх болсон. 


Эх сурвалж: Монголбанк