Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud
Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Ярилцлага

0 1

Ч.Мядагмаа: Амьдралаас авсан дарамтаас болж авьяас чадвараас үл хамаарч нийгмээс шахагдах” хандлага их байна

Нийгмийн халамжийн бодлогыг бэлэн мөнгө тараахад бус хүний хөгжлийн үйлчилгээг хүртээмжтэй болгоход чиглүүлэх хэрэгтэй

2022.08.31

Цааш нь үзэх