Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud
Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Эдийн засаг

ЭДИЙН ЗАСАГ

0 0

Ногоон зээлийг иргэнд жилийн 3%, ААН-д жилийн 8%-ийн хүүтэй олгохоор баталжээ

БОАЖЯ-ны хөнгөлөлттэй ногоон зээлийг ХААН, Хас, Төрийн банкнуудаар дамжуулан иргэн жилийн 2-3 хувь /нүхэн жорлонд 2%/, Аж ахуй нэгж байгууллага жилийн 8 хувийн зээлийг авах боломж бүрдэж байгаа юм.

5 өдрийн өмнө

Цааш нь үзэх