Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud
Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Уурлах уу, Учирлах уу?

Уурлах уу, учирлах уу?

0 1

Гар утсаа шагайж суухын оронд хүүхэдтэйгээ гарч тогло, ярилц, хамгийн гол нь дурсамж үлдээ

12 нас хүрэхэд хүүхэд ирээдүйд хэн болох нь тодорхой болчихдог. Тийм учраас эцэг эх хүүхдийнхээ хүмүүжлийг хойш тавьж болдоггүй

2023.05.05