Иргэнээс ирүүлсэн гомдол мэдээллийн дагуу Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хороо, Монхаусын 33 дугаар байрны 1 дүгээр давхарт байрлах “Бесбермак” хоолны газрын үйл ажиллагаанд Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас хяналт шалгалт хийлээ. 

Шалгалтаар тус хоолны газар нь стандарт, техникийн зохицуулалтад нийцээгүй барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжтэй, хоолны газрын барилга байгууламжийг эрх бүхий байгууллагын хянан баталгаажуулсан зураг төслийн дагуу өөрчлөн стандартад нийцүүлэн засварлаагүй, хоол үйлдвэрлэлийн хэсгийг технологийн нэг чигийн урсгалтай байхаар зохион байгуулаагүй, эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадал нэвтрүүлээгүй, шингэрүүлсэн шатдаг хийн баллоныг орон сууцанд байрлуулж, хэрэглэдэг, бохир усны шугамд өөх тос баригч төхөөрөмж суурилаагүй, эрх бүхий байгууллагын хянан баталгаажуулсан зураг төслийн дагуу механик агааржуулалтын тоног төхөөрөмж /винтельютор/-ийг суурилуулаагүйгээс хиншүү утаа гарч оршин суугч иргэдийн амгалан тайван байдлыг алдагдуулдаг зөрчлүүд илэрлээ.

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу тус хоолны газрын үйл ажиллагааг зөрчлийг арилгах хүртэлх хугацаагаар түр зогсоож, торгуулийн арга хэмжээ авч ажиллав.

Эх сурвалж: Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар