Дархан-Уул аймгийн онцгой комисс хуралдлаа.

Өчигдрийн байдлаар Дархан-Уул аймагт PCR шинжилгээгээр 163 хүн, түргэвчилсэн оношлуураар 82 хүн оношилж бүгд СӨРӨГ хариу гарчээ.

Нэмж PCR  шинжилгээ 254 хүнд , түргэвчилсэн оношлуураар 420 / сөрөг/ хүн оношилсон бөгөөд PCR хариу өнөөдөр гарна. 

Өнөөдрөөс эхлэн хүн амын дунд халдварт өртөх эрсдэл бүхий иргэд / захын худалдаа,  үйлчилгээ, такси, худалдааны төвүүд, нийтийн хоол, зочид буудал/ болон ОБГ, ЦГ, ЭМГ-ын бүх албан хаагчид, СӨБ, ЕБС-ийн багш ажилчид, ДДЦС, Дархан Ус Суваг, ДДС зэрэг байгууллагуудын албан хаагчдыг бүрэн шинжилгээнд хамруулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.