1. Нийслэлийн нутгийн захиргааны болон тэдгээрийн харьяа 1124 гаруй байгууллагын 17.429 хэрэглэгч өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа албан хэрэг хөтлөлт, баримт бичгийн нэгдсэн хяналтын тогтолцооны “eDoc” систем, байгууллагын архивын баримтыг цахимжуулах, тоон мэдээний нэгдсэн бүртгэлийн “Archive eDoc” системүүдийн нэмэлт хөгжүүлэлтийг хийлгэж, төрийн архивын үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийн дэвшлийг нэвтрүүлсэн.
  2. Нийслэлийн хэмжээнд төрийн болон байгууллагын архивт хадгалагдаж буй нийт цаасан суурьт захирамжлалын баримт бичгийн 99.0 хувийг бүрэн цахимжуулж, “Төрийн архивын нэгдсэн систем”-ийн нэмэлт хөгжүүлэлтийн ажлыг хийлгэж төрийн албан хэрэг хөтлөлт, архивлалтын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгосон.

Уг зорилт хэрэгжсэнээр төрийн архивын лавлагаа үйлчилгээг түргэн шуурхай, хүртээмжтэй болгож, нийслэлийн Архивын газраас 2018 оны байдлаар нийт 11.108 иргэн, аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийг 5 минутаас 2 цагийн дотор бүрэн шийдвэрлэж ажилласан.

  1. Төрийн үйлчилгээг анхан шатны нэгжид шилжүүлэх зорилтын хүрээнд архивын үйлчилгээг нийслэлийн 7 хороонд шилжүүллээ. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Азийн сантай хамтран xэрэгжүүлж буй “Xотын Засаглалыг сайжруулаx төсөл”-ийн хүрээнд төрийн үйлчилгээний үр ашиг болон бүтээмжийг сайжруулаx, үйлчлүүлэгч болон үйлчилгээ xүргэгчдийн цаг зардлыг хэмнэx, төрийн үйлчилгээний төвлөрлийг сааруулаx зорилгоор төрийн зарим үйлчилгээг xороодод шилжүүлэx ажлыг үе шаттайгаар xэрэгжүүлж байна.
  2. Нийслэлийн Засаг даргын “Хөгжлийн алтан гурвалжин” санаачилгын хүрээнд төвийн бүсийн Дархан-Уул, Булган, Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын болон Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийн төрөлжсөн архивын байгууллагуудтай хамтын ажиллагаа тогтоож, үйл ажиллагаатай танилцаж, орон нутаг болон салбарын хэмжээнд хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны тэргүүн туршлагаас хуваалцан саналаа солилцож 2018-2020 оны хугацаанд хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа.  
  3. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын түүхэнд холбогдох баримтын гурван боть номыг хэвлүүлэн нийтэлсэн бөгөөд уг эмхтгэлд Монгол Улсын хэмжээгүй эрхт эзэн хаан, хэмжээт эрхт эзэн хааны буулгасан зарлиг, Засгийн газар, Монгол Ардын Намаас гаргасан тогтоол, шийдвэрийн Нийслэл хүрээтэй холбогдох баримт сурвалжууд, БНМАУ-ын Их Хурал, Засгийн газар, МАХН-ын Төв Хороо, Улаанбаатар хотын захиргаа, Намын хорооноос гаргасан шийдвэрүүдболон нийслэлийн түүхэнд холбогдох баримтуудыг багтаасан юм.

Нийслэлийн түүх судлалыг хөгжүүлэх, өргөжүүлэх чиглэлээр сонирхон судалдаг эрдэмтэн судлаач төдийгүй төрийн захиргааны байгууллагын удирдлага, албан хаагчдын мэдлэг, мэдээллийг тэлэхэд үнэлж баршгүй түүхэн эх сурвалж болсон юм.

  1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар төрөөс баримталж буй бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах, хяналт тавих, мэргэжил арга зүйн нэгдсэн удирдлагаар хангах зорилгын хүрээнд нийслэл, дүүргийн харьяа байгууллагуудын архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан албан хаагчдад нэгдсэн сургалтыг  зохион байгууллаа.

Нэгдсэн сургалтын хүрээнд “Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системийн нэмэлт хөгжүүлэлт, ашиглалт хэрэглээ”, “Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системд бүртгэгдэн ирсэн бичиг, түүний шийдвэрлэлтийн хяналт”, “Байгууллагын архивын системийн шинэ хувилбарын ашиглалт”, “Хөмрөг үүсгэгч байгууллагуудаас архивын тоон мэдээ авах тухай” сэдвүүдээр  давхардсан тоогоор 888 байгууллагын 1786 албан хаагчийг хамруулсан.

  1. “Нийслэл, дүүргийн тэргүүний архивчдын нэгдсэн зөвлөгөөн”-ийг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн ивээл дор зохион байгууллаа. Тус зөвлөгөөнд Нийслэлийн болон салбарын удирдлагууд болон их, дээд сургуулиудын төлөөлөл, салбарын ахмад ажилтнууд, нийслэлийн төр захиргааны, орон нутгийн төсөвт, өмчит, өмчийн оролцоот байгууллагуудын шилдэг тэргүүний 300 архивчид анх удаагаа чуулж оролцлоо.

Зөвлөгөөнөөр нийслэлийн байгууллагуудад ажиллаж буй архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтнууд салбарын өнөөгийн байдал, цаашдын хөгжлийн чиг хандлага, тулгамдаж буй асуудлууд, түүнийг шийдвэрлэх хүрээнд цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний чиглэлийг тодорхойлоход өөрсдийн санал хүсэлтийг илэрхийлж, нээлттэй зөвлөлдсөн ба зөвлөгөөний явцад гарсан санал, цаашид авах арга хэмжээний талаар тэмдэглэл хөтөлж, нэгдсэн санал дүгнэлтийг холбогдох байгууллагад уламжилж ажиллалаа.

  1. Нийслэлд Архивын салбар үүсч хөгжсөний 60 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд “Нийслэлийн архивын салбарын түүхэн хөгжил – 60 жил” номыг эмхтгэн хэвлүүлсэн, Нийслэлийн архивын салбарын түүхийг бичилцсэн үе үеийн ажилтнуудын дурсамж, мэдлэгийг солилцох “Ахмад, дунд, залуу үеийн уулзалт, хүндэтгэлийн арга хэмжээ” зохион байгуулсан, 60 жилийн түүхэнд хийж бүтээсэн, үр дүнд хүрсэн үйл ажиллагааг нийт салбарын ажилтнууддаа тайлагнаж, алдаршуулсан “Баярын хурал- хүндэтгэлийн арга хэмжээ”-г тус тус зохион байгууллаа.
  2. Нийслэлийн Архивын газрын шинэ барилгын хөрөнгө оруулалтыг нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн ээлжит XX хуралдаанаар эцэслэн шийдвэрлэж, нийслэлийн 2019 оны үндсэн чиглэлд тусгуулснаар төрийн архивын зориулалтын байртай болох эхлэлийг тавилаа.

Уг барилга нь нийт 6025 м2 талбай бүхий Архивын хадгалалт, хамгаалалтын шаардлагад бүрэн нийцсэн оффис, захиргаа, үйлчилгээний болон лаборатори, хадгаламжийн сан, техникийн зориулалт бүхий өрөөнүүдээс бүрдсэн орчин үеийн архивын байгууллагын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн төрийн архивын барилга бөгөөд нийслэлийн Архивын газрын шинэ барилгын ажлыг эхлүүлэхэд шаардагдах холбогдох техникийн нөхцөлүүд бүрэн гарсан.

 

 

Эх сурвалж: НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР