“Үндэсний аж үйлдвэрийн зөвлөл”-өөс байгаль цаг уурын нөхцөлд тохирсон, эдийн засгийн өндөр үр ашиг бүхий “МОН-30” загварын том оврын цахилгаан автобусыг үйлдвэрлэж нийлүүлэх, саналыг ЗТХ-ийн сайдад хүргүүлсний Засгийн газрын тогтоол батлагдаж гэрээ байгуулагдсан.

Энэхүү гэрээний дагуу өнөөдөр “Монгол машин индустриал” ХХК-ийн зүгээс цахилгаан автобусыг танилцуулж хүлээлгэн өглөө.

Нээлтийн фото сурвалжлагыг хүлээн авна уу.