“Музейн сан хөмрөгөөс: Хөгжмийн зэмсгүүд” үзэсгэлэн дэлгэгджээ. 

Үзэсгэлэнгийн фото сурвалжлагыг хүлээн авна уу.