Сүүлийн үед Замын цагдаагийн газарт, тусгай тоноглолтой тээврийн хэрэгсэл, хэт чанга дуутай мотоциклтой холбоотой гомдол ирэх нь ихэсчээ. Үүнтэй холбоотойгоор ЗЦГ-аас гэнэтийн шалгалт хийхэд автомашиндаа зориулалтын бус тоноглолтой бүдүүн яндан суулгасан зөрчил нэлээд илэрч торгуулийн арга хэмжээ авсан байна. Хуулиар яндан, дуу намсгагч ажиллахгүй, зориулалтын бус дуу намсгууртай тээврийн хэрэгслийг ашиглахыг хориглодог ажээ. Стандартаас давсан дуу чимээтэй автомашинтай замын хөдөлгөөнд оролцсон иргэн мөн энэ төрлийн тээврийн хэрэгслийг замд гаргах зөвшөөрөл олгосон албан хаагчийг 5000-25000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулдаг байна.

Сонирхуулахад Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн гаргасан судалгаагаар нийслэлийн чимээ шуугианы 30-40 хувийг автомашинаас гардаг аж.