Уулзалтаар аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нар Ерөнхий сайдтай байгуулах батламжинд гарын үсэг зурж, Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Монгол Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө, 2021 оны Төсвийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд яам болон аймаг, нийслэлийн ИТХ, Засаг даргын баримталж  ажиллах чиглэлийн талаар нэгдсэн ойлголт өгөх, Засгийн газрын гишүүд аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нартай хамтран ажиллах гэрээ байгуулна.

Түүнчлэн уулзалт, семинарын үеэр салбарын сайд нар мэдээлэл хийхийн зэрэгцээ аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, ИТХ-ын дарга нар Засгийн газрын гишүүдээс асуулт асууж, санал хэлэх юм.   

НЗДТГ-ЫН ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛТЭЙ ХАРИЛЦАХ ХЭЛТЭС