Зээлжих зэрэглэлийг тогтоодог олон улсын санхүүгийн “S&P” агентлаг Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийг "В", төлөвийг "Тогтвортой" хэвээр үлдээлээ. Зээлжих зэрэглэлийг хэвээр үлдээж төлөвийг тогтвортой хэмээн үнэлснээ доорхи байдлаар тайлбарлажээ. 

Нэгдүгээрт,  Түүхий эдийн үнэ өссөн, төсвийн сахилга бат, эдийн засгийн өсөлт сайн байгаа зэргээс шалтгаалж Монгол Улсын төсвийн үзүүлэлт сайжирсаар байгааг онцолсон байна.

Хоёрдугаарт,  Монгол Улсын өрийн хэмжээ өндөр байгаа хэдий ч  ээлж дараатай бондын төлөлтүүд хийгдэж мөн хүлээгдэж байгааг дурьдсан байна.

Гуравдугаарт, гадаад нөхцлийн тэнцвэргүй байдал, 2020 оны сонгууль, түүхий эдийн үнээс хамааралтай байдал зэрэг эрсдэлүүдийг нэрлэсэн байлаа. Энэ төсөв нь өнгөрсөн жилийнх шиг дахин ашигтай гарах магадлал өндөр. Харин 2020-2022 онд бага зэрэг алдагдал хүлээнэ гэж тооцоолсон байна.

Энэ онд уул уурхайн салбарын тогтвортой байдал нь эдийн засаг таван хувиас дээш өсөх гол хүчин зүйл болно гэж дүгнэжээ. Цаашдаа ирэх гурван жилд нөхцөл байдал төдийлөн өөрчлөгдөлгүй, энэ маягаар үргэлжилнэ гэж таамагласан байна.