Коронавирусийн цар тахлын үед эдийн засгийн уналтаас сэргийлэх зорилгоор гаргасан шийдвэрийн дагуу дараах аж ахуйн нэгж, байгууллага, тэдгээрт ажиллаж байгаа даатгуулагч- Монгол Улсын иргэн 2020 оны 4-9 дүгээр сарын нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөгдөнө гэдгийг НДЕГ-аас мэдэгдлээ.

Тодруулбал,

  • Хувийн хэвшлийн бүх аж ахуйн нэгж, тэдгээрт ажиллаж байгаа даатгуулагч,
  • Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж, тэдгээрт ажиллаж байгаа даатгуулагч,
  • Төрийн болон хувийн хэвшлийн бүх их, дээд сургууль, тэдгээрт ажиллаж байгаа даатгуулагч,
  • Төрийн бус байгууллага, тэдгээрт ажиллаж  байгаа даатгуулагч НДШ-ээс чөлөөлөгдөнө.

- Коронавируст халдварын онцгой нөхцөл байдал үүссэнтэй холбогдуулан бүх аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг доголдож, орлого нь буурсанд тооцно.

- Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хөдөлмөрийн болон ажил гүйцэтгэх, хөлсөөр ажиллах гэрээгээр ажилтныг ажиллуулж байгаа бол ажлын байрыг хадгалж байгаа гэж үзнэ.

- Сайн дураар даатгуулагчийн чөлөөлөгдөх, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэг сарын хэмжээ нь 56.700 төгрөг байна.

- Аж ахуйн нэгж, байгууллага, даатгуулагчийн 2020 оны 4-9 дүгээр сарын урьдчилан төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг буцаан олгоно.

- Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн сар бүрийн тайланг дараа сарын 5-ны дотор цахимаар харъяа нийгмийн даатгалын байгууллагад ирүүлнэ.


Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас гаргасан мэдээллийг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.


Эх сурвалж: Нийгмийн даатгалын ерөхий газар