БГД-ийн нутаг дэвсгэр дэх 3,4-р хороолол, Вокзалын автобусны эцсийн зогсоолуудад Авто тээврийн хяналтын улсын байцаагч, хяналт шалгалтын хэлтсийн мэргэжилтнүүд, хяналтын ажилтан, 20 шалгагчийн бүрэлдэхүүнтэй шалгаж байна.

Шалгалтанд Нийтийн тээврийн үйлчилгээг гүйцэтгүүлэх гэрээтэй ажилдаг 18 чиглэлийн 159 тээврийн хэрэгслийг хамарсан шалгалт хийлээ. Жолооч дүрэмт хувцасгүй 11 зөрчил, тээврийн хэрэгслийн өнгө үзэмж муу 7 зөрчил, гадна цэвэрлэгээ хийгдээгүй 8 зөрчил, цэвэрлэгээ хийгдээгүй 31 зөрчил, таазны цэвэрлэгээ хийгдээгүй 32 зөрчил, жолоочийн бүхээгний цэвэрлэгээ бохир 31, суудлын бүрээсгүй 7, суудлын бүрээс бохир 29 зөрчил илэрлээ.