Швейцарын хөгжлийн агентлагийн “Ногоон алт Малын эрүүл мэнд” төслийн зохицуулагч Ц.Энх-Амгалантай ярилцлаа. 


5 сая га гэдэг чамлахаар тоо биш. Ингэхэд Монгол улс хэдэн сая га бэлчээртэй юм бэ?

110 сая га бэлчээртэй. Нийт газар нутгийнхаа 71 хувийг малын бэлчээрийн зориулалтаар ашигладаг. Энэ утгаараа бэлчээр бол яах аргагүй төрийн бодлогын төвд байх ёстой асуудал. Юуны өмнө бэлчээртэй холбоотой гурван зүйлийг уншигчид маань, ялангуяа малчид, орон нутгийн удирдлагууд, төр засгийн бодлого барьж байгаа хүмүүс ойлгоосой гэж чин сэтгэлээсээ хүсч байна. 

Нэгдүгээрт, бидний сүүлийн 10 гаруй жил хийсэн судалгааны үр дүнд хэдийгээр бэлчээр нутгийн 65 хувь буюу 72 орчим сая га газар талхагдсан ч байгалийн жамаараа нөхөн сэргэх чадавхи нь хадгалагдан үлдсэн байна. Тодруулбал, бид зөвхөн ачааллыг нь бууруулж, аажмаар малын тоогоо бэлчээрийн даацад тохируулах бодлогыг шат дараатайгаар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. 

Нүүдлийн мал аж ахуй эрхэлж ирсэн уламжлалт арга технологи болох улирлын нүүдэл сэлгээг ягштал баримтлан нэг газар олон малын бөөгнөрөл үүсэхгүй байхаар менежментээ хийгээд явбал улс болон малчдын халааснаас ямар ч төсөв хөрөнгө гарахгүй. Байгаль аяндаа өөрийгөө нөхөн сэргээх боломж байна. 


Хоёрдугаарт, хэрвээ бид цаг алдалгүй арга хэмжээ авахгүй бол жил ирэх тусам өвөг дээдсийн маань захиж хэлдэгчлэн “хүүхдийн зулай” адил эмзэг тал хээр нутгийн хөрс шороо, ургамал устаж алга болох аюул нүүрлээд байна. Дэлхийн олон улс орны эртэмтэдийн судалгааны үр дүн, манайхтай ижил төстэй экологийн орчин нөхцөлтэй улс орнуудын туулж өнгөрүүлсэн туршлагаас харахад Монголын эрс тэс уур амьсгал, газар зүй, ус чийг, нарны тусгал, агаарын температур зэрэгт хэдэн зуун сая жилээр дасан зохицож ирсэн байгалийн унаган ургамал, хөрсийг орлуулах зүйл хаана ч байхгүй.


Гуравдугаарт, Монгол орны маань газар нутгийн 70 гаруй хувийг эзэлж байгаа бэлчээр нутгийн талхагдал доройтол ноцтой түвшинд хүрсэн. Бид бүгдээрээ л эх орондоо хайртай, тэр тусмаа төрсөн нутаг нь Монгол хүн нэг бүрийн сэтгэл зүрхэнд ямар их чухал байр суурь эзэлдэг билээ дээ. Төрсөн нутгаа нүдний өмнө элсэн цөл болж хувирахыгхарахыг хэн ч хүсэхгүй байгаа биздээ!  


Ангилал

Нийт талбай /га/

Эзлэх хувийн жин

Бэлчээрийн газар

    110,391,600 

      96.15 

Хадлангийн талбай

        1,709,100 

        1.49 

Тариалангийг газар

        1,100,800 

        0.96 

Атаршсан газар

           231,600 

        0.20 

ХАА-н барилга байгууламжийн дэвсгэр газар

           116,400 

        0.10 

ХАА-н хэрэгцээнд  тохиромжгүй газар

        1,259,700 

        1.10 

Эх сурвалж: Газрын харилцаа зохион байгуулалт геодози зураг зүйн газрын газрын нэгдмэл сангийн тайлан, 2018 онЭнэ 5 сая бэлчээрийг хэрхэн яаж сэргээв?

Юуны өмнө бэлчээрийн сэргэх чадавхи гэж юу вэ гэдгийг уншигчиддаа тайлбарламаар байна. Эрдэмтэдийн олж тогтоосноор манай орон таван хошуу мал бүрт тохиромжтой 160 төрлийн бэлчээртэй. Бэлчээр тус бүрийн өвс ургамлын шимт чанар нь жилийн дөрвөн улиралдаа малын биологи, физиологийн шаардлагыг бүрэн хангадаг. 

“Бэлчээрийн сэргэх чадавхийн ангилал”-ыг бэлчээрийн байгалиас заяасан экологийн чадавхи, түүнтэй харьцуулан тогтоосон талхагдлын бодит түвшинтэй харьцуулснаар тогтоодог. Өөрөөр хэлбэл байх ёстой унаган төрх чадвар нь хэрхэн өөрчлөгдсөнийг үнэлээд түүний үндсэн дээр өөрөө өөрийгөө нөхөн төлжүүлэх чадвар нь хадгалагдаж үлдсэн эсэхийг тогтоодог. 

Бэлчээрийн сэргэх чадавхийн ангилалыг Монгол орны хэмжээнд хийсэн бэлчээрийн туршилт судалгаа, мониторингийн урт хугацааны мэдээ, мэргэшсэн зөвлөхүүд, малчдын уламжлалт мэдлэг туршлага дээр үндэслэж тогтоосон. Ингэхдээ Ус цаг уурын улсын сүлжээн дээрх бэлчээрийн мониторингийн үр дүнгийн олон жилийн судалгааг ашиглаж боловсруулах бөгөөд байгалийн бүх бүслүүрүүдээр гаргасан. 


Бэлчээрийн сэргэх чадавхийн зураглалаас үзэхэд Монгол орны бэлчээрийн доройтол нь ихэвчлэн ургамлын бүтэц бүрэлдэхүүний өөрчлөлт, нутгийн унаган зүйл ургамлууд малд идэмж муутай, түрэгч ургамлаар солигдох хэлбэрээр илэрч байна. 

Гэхдээ мал бэлчээрлэлтийн одоогийн горим, ачааллыг тохируулж чадвал байгалийн аясаараа 10 хүртэлх жилийн дотор сэргэх боломжтой нь харагдаж байна. Тиймээс бэлчээр ашиглалтыг ургамлын сэргэх чадавхи, даацад тохируулах ажлыг төлөвлөлтөөс нь эхлэн хэрэгжүүлэх хянах, бүхий л шатанд нэвтрүүлэх, нөгөө талаас бэлчээр ашиглагчдын оролцоог хангах замаар бэлчээрийг зүй зохистой ашиглах, мал бэлчээрлэлтийн ачааллыг даацад нь барих, бэлчээр ашиглагч болон ашиглуулагч талуудын хариуцлагыг өндөржүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байна.


Ус цаг уур орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэнгийн цахим хуудсанд байрлуулсан холбоосыг ашиглан сонирхсон аймаг, сум, багийнхаа бэлчээрийн төлөв байдал, доройтлын түвшин, сэргэх чадавхийн талаар тодорхой мэдээллийг авах боломжтой. 


Одоогийн байдлаар үндэсний хэмжээгээр доройтсон бэлчээрийн хэдэн хувь нь буцаад сэргэх боломжтой вэ?


2014 оны бэлчээрийн төлөв байдлын судалгаагаар нийт бэлчээрийн 65 хувь нь доройтсон гэсэн дүн гарч байсан бол 2017 онд дахин хэмжилт хийхэд энэ хувь 57 хувь нь доройтсон гэж гарсан. Хэдийгээр доройтсон бэлчээрийн хувь хэмжээ багассан ч хүчтэй доройтож элсэн цөл болох босгыг давахад тун ойрхон болсон бэлчээрийн нийт эзлэх хувь 2014 онд 7 хувь байсан бол одоо 13 хувь болж 2 дахин өссөн байна. 

65 хувь байснаа 57 болж буурсан шалтгааныг эрдэмтэд тайлбарлахдаа манай Монгол орны бэлчээрийн сэргэх чадвар тодорхой хэмжээгээр хадгалагдаж үлдсэний үр дүн. Нөгөө талдаа сүүлийн жилүүдэд малчид орон нутгийн удирдлагууд бэлчээрийн талхагдлыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүд хийсний үр дүн гэж үзсэн. Тухайлбал, бэлчээрээ өнжөөж амраах төлөвлөгөө гарган малын хөлөөс тодорхой хугацаагаар чөлөөлдөг болсны үр дүн 3-5 жилийн дараа гарч байна гэж үзэж болно. 

Манай төсөлтэй олон жил хамтран ажиллаж байгаа аймаг, сумдын удирдлагууд, малчид ялангуяа малын тоо бэлчээрийн даацаасаа хэд дахин хэтэрч, олон жил хэтрүүлэн ашигласнаас доройтож байгааг мэддэг болж, үүсээд байгаа бодит хор хөнөөлийн мэдэрч сэргийлэх санаа сэдэл, үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл бүрдсэн гэдгийг хэлэх нь зүйтэй. 


Ямар төлөв байдалд байсан бэлчээр сэргэсэн бэ?


Бэлчээрийг доройтлын төлөв байдлаар нь 5 ангилалд хуваадаг. Нэг, хоёрдугаар түвшинд байгаа бэлчээрүүд сэргэсэн байна. Эдгээр түвшинд байгаа бэлчээрийг 3 хүртэлх жил амраахад бүхэлдээ сэргэдэг. Доройтлын түвшин 3 ба түүнээс дээш түвшинд шилжсэн бэлчээрийг сэргээхэд 3-10 жил хүртэл хугацаанд малын хөлөөс бүрэн чөлөөлөх шаардлагатай. Ийм бэлчээр нийт бэлчээрийн 20-30 хувийг эзэлж байна.


Сэргэсэн 5 сая бэлчээр маань байгалийн бүс бүслүүр бүртээ үе шатуудыг дамжин жил ирэх тусам өнгө засаж, урьд нь алга болсон унаган төрхөө олж, малд идэмжтэй ургамлууд нь гарч ирэн үнэр нь хүртэл өөрчлөгддөөд ирсэн. Дахин сэргэсэн бэлчээр нутгийг хараад өөрийн эрхгүй баярлах сэтгэл төрдөг юм байна лээ.

Бэлчээрийн ургамалд нөхөн төлжих хугацаа тавьж өгөх үүднээс улирлаар хуваарьтай сэлгэж ашиглах, бэлчээрийн тэжээлийн нөөцийг үл шавхах, бэлчээрийн даацыг үл хэтрүүлэх арга замуудыг малчид, орон нутгийн удирдлагуудтай хамтраад хэрэгжүүлж ирлээ. 

Хамтын ажиллагааны 10 гаруй жилийн туршлагаас харахад, бэлчээр ашиглалтын одоогийн хэлбэрийг өөрчилж, ачааллыг бууруулж, малын тоог даацдаа тохируулж чадвал Монгол орны бэлчээрийн чанар бүтээмжийг одоогийн түвшнээс нь доройтуулалгүй хамгаалж, улмаар сайжруулах бүрэн боломж байна. Тиймээс байгалийн өөрөө сэргэх боломжийг бүү алдуулаач гэж бүх малчдаасаа, бүх Монголчуудаасаа гуймаар байна.


Ярилцлага өгсөнд баярлалаа.