Онцгой байдлын ерөнхий гзарын nema.gov.mn сайт эрүүл мэнд, сэтгэлзүйн зөвлөгөө, мэдээлэл хүргэх “Эмч зөвлөж байна” булан ажиллуулж эхэлжээ. Тус буланд оруулсан “Шинэ коронавируст халдварын үед сэтгэлзүйгээ хамгаалъя” сэдвээр мэргэжлийн эмч, сэтгэлзүйчийн бэлтгэсэн зөвлөгөө мэдээллийг хүргэж байна.

Аливаа гамшгийн үед хүн бүр эрүүл мэнд, аюулгүй байдлаа хамгаалахад бэлэн байх ёстой. Тиймээс хөл хорионд байгаа иргэд болон голомтот ажиллаж байгаа мэргэжилтнүүдэд зориулсан зөвлөмжийг хүргэж байна.