Тамхины хэрэглээ бол эрүүл мэндийг аажмаар хөнөөдөг хорт зуршлын нэг юм. Тиймээс үүнийг олон улсад янз бүрийн хэлбэрээр хязгаарлаж иргэдийнхээ эрүүл мэндэд анхаарал хандуулсан туршлага байдаг.y

Австралийн туршлагаас сонирхуулахад 1983 онд тамхины татварыг огцом нэмж, 1987 онд Авсралийн Викториа муж тамхины тухай хуулиа баталсан юм. Мөн Викторийн эрүүл мэндийг дэмжих сан байгуулагдан тамхины хяналтын төсөл хөтөлбөрт зарцуулжээ. Сангаас спортын   байгууллагуудын эрүүл мэндийг дэмжих үйл ажиллагаа явуулдаг. Ингэснээр, тамхийг сурталчлах, үйлдвэрлэгчид нь тэтгэлэг олгохыг хориглох ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд нөлөөлдөг. 

Доорх баримтаас тамхинд зарцуулах мөнгөө тооцно уу.