Жоана Вашконселуш бол Португалийн нэрд гарсан уран бүтээлч. Түүний бүтээлийг өнгөц харахад нүсэр боловч хүний санаанд багтамгүй зүйлсийг дотроо агуулж байдаг. Үнэртэн лугаа адил нарийн тансаг мэдрэмж, шог хошин өнгө аяс түүний бүтээлээс үргэлж мэдрэгдэнэ.

Түүнд ашиглахгүй материал гэж үгүй. Сонирхолтой, хэвшмэл бус түүний бүтээлтэй танилцаарай.

Ган тогоо, тагаар хийсэн өндөр өсш

толь
 Тампоноор хийсэн гэрлийн бүрхүүл