Зуслангийн бүсэд хаягжилтын "What3words" систем нэвтрүүллээ. Иргэд “what3word” аппликейшныг гар утсандаа сууулган тухайн бүсэд суурилуулсан системд хадгалсан гурван үгээр нь хайлт хийж, хаана байдаг, ямар замаар хэрхэн очих боломжтойг харж болох юм байна.