Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Бизнес

БИЗНЕС

72 1

Гэрээсээ ажлаа хийх нь дэлхийн хамгийн ухаалаг зохион байгуулалтын стратеги

Стенфорд болон бусад эх сурвалжын судалгаагаар гэрээсээ ажлаа хийх нь ажлын бүтээмжийг эрс нэмэгдүүлдэг гэж үзжээ.

30 өдрийн өмнө

Цааш нь үзэх