Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Эзотерик

78 0

Н.Сома: Ёс зүйн хувьд ялзарсан иргэд нийгэмдээ зонхилвол үхэл мөхлийн замаа үндэстэн өөрсдөө сонгодог

Харийн шашин измүүд нь Монгол үндэстний аюулгүй, бат, давтагдашгүй бие даасан бодгаль чанараа хадгалан орших гол баталгаа болсон соёлынх нь кодонд эргэлт буцалтгүй эвдрэл гаргаж задлах улмаар мөхөөх хор нөлөөтэй

2018.09.08