Мастер карт нь дэлхий даяарх 162 хотын аяллын өсөлт, уналтыг хэмждэг Global Destinations Cities Index-ыг гаргажээ.

Энэхүү индексийг тус хотуудаар айлчилсан жуулчдын тоо болон тэдний зарцуулалтаар нь эрэмбэлэн гаргадаг аж. Өнгөрсөн жил Банкок жагсаалтыг тэргүүлж байсан бөгөөд энэ жил ч мөн тэргүүлэх магадлалтай байна. Учир нь дээрх үзүүлэлт энэ жил 9.6 хувиар өссөн байна.

Үүний зэрэгцээ, Дубай хот нь жуулчдын зарцуулалтаар тэргүүлж байсан бөгөөд дундаж аялагч Ойрхи Дорнодын уг хотод өдөрт 537 ам.доллар зарцуулдаг байна.

2018 онд хамгийн олон хүн айлчилсан хотуудын жагсаалтыг хүргэж байна.


20. Bali, Indonesia — 8.43 сая гадаадын жуулчин


19. Osaka, Japan — 8.78 сая гадаадын жуулчин


18. Barcelona, Spain — 9.06 сая гадаадын жуулчин


17. Hong Kong — 9.11 сая гадаадын жуулчин


16. Milan, Italy — 9.19 сая гадаадын жуулчин


15. Palma de Mallorca, Spain — 9.3 сая гадаадын жуулчин


14. Pattaya, Thailand — 9.56 сая гадаадын жуулчин


13. Makkah, Saudi Arabia — 9.73 сая гадаадын жуулчин


12. Phuket, Thailand — 10.08 сая гадаадын жуулчин


11. Seoul, South Korea — 10.13 сая гадаадын жуулчин


10. Antalya, Turkey — 11.27 сая гадаадын жуулчин


9. Tokyo, Japan — 12.12 сая гадаадын жуулчин


8. Istanbul, Turkey — 12.8 сая гадаадын жуулчин


7. Kuala Lumpur, Malaysia — 13.53 сая гадаадын жуулчин


6. New York City, USA — 13.67 сая гадаадын жуулчин


5. Singapore — 14.47 сая гадаадын жуулчин


4. Dubai, UAE — 16.66 сая гадаадын жуулчид


3. Paris, France — 17.95 сая гадаадын жуулчин


2. London, UK — 20.42 сая гадаадын жуулчин


1. Bangkok, Thailand — 21.98 сая гадаадын жуулчин