Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын шинэлэг бизнесүүдийг шалгаруулах “Agripreneurship Challenge”  тэмцээн зарлагдлаа. Энэ тэмцээнийг Европын Холбооны санхүүжилтээр НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагаас хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад Тогтвортой Хөгжлийн Зорилготой уялдсан төсвийн төлөвлөлтөөр хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэчлэлийг дэмжих нь” төслөөс зохион байгуулж буй юм.

Та:

 • Монгол Улсад хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт инновацлаг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ чиглэлээр бизнес эрхэлдэг үү?
 • Компанийн үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд 5 болон түүнээс доош жил болсон уу?
 • Шинэлэг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хөгжүүлэн, туршилтын загвараа боловсруулсан байгаа юу?
 • Өөрийн шинэлэг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг экспортод гаргахаар зорьж байгаа юу?

Хэрэв таны хариулт ТИЙМ бол “Agripreneurship Challenge”-д яг одоо бүртгүүлээрэй.  

Хөтөлбөр 2023 оны 1-р сараас 3-р сарыг дуустал 3 сарын турш 4 үе шаттайгаар үргэлжлэх бөгөөд хөтөлбөрт хамрагдсанаар:

 • 50 сая хүртэлх төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг авах
 • Олон улсын болон дотоодын мэргэжилтнүүдээс санхүүгийн менежмент, хөрөнгө оруулалт, тогтвортой, хариуцлагатай бизнес загварчлал, брэндинг болон маркетинг, экспортод бүтээгдэхүүнээ гаргахад бэлтгэх зэрэг сургалт, зөвлөгөө авах
 • Тус салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй амжилттай бизнесүүдтэй холбогдож, хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх боломж нээгдэх юм .

Хэрэв та хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт шинэлэг, инновацлаг бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй бизнес эрхлэгч бол энэхүү тэмцээнд оролцоорой.

Удирдамж: www.shorturl.at/orAK1

Facebook: Agripreneurship Challenge

зураг

***

Төслийн тухай:

“Монгол Улсад Тогтвортой хөгжлийн зорилготой уялдсан төсвийн төлөвлөлтөөр хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэчлэлийг дэмжих нь” төсөл нь Монгол Улсын Засгийн газартай хийсэн гэрээний дагуу Европын Холбооноос үзүүлж буй Хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэчлэлд зориулсан Төсвийн дэмжлэгийн Техникийн туслалцааны бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Энэхүү техникийн туслалцааны төслийн ерөнхий зорилго нь Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихэд оршино.

Түүнчлэн хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөр эрхлэлтийн салбарт төрийн үйлчилгээг үр дүнтэй, хариуцлагатай, шуурхай  хүргэх; төсөв, санхүүгийн удирдлагын (ТСУ) тогтолцоог сайжруулах, институцийн чадавхыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхийг зорьж байна. Төслийг НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага хамтран хэрэгжүүлдэг. Засгийн газрын түвшинд Сангийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамтай түншлэн ажилладаг.  

***

Утас: 91916987, 95077178

 

“Agripreneurship Challenge” calling for applications

The "Agripreneurship Challenge" is open for application to select innovative businesses in food and agriculture sector. This challenge is being organized by the European Union funded the Food and Agriculture Organization of the United Nations implemented “SDG - Aligned Budgeting to Transform Employment in Mongolia” project.

 • Do you have an innovative product or service in the food and agriculture sector in Mongolia?
 • Has your company been operating for 5 years or less?
 • Do you have an innovative Minimum Viable Product?
 • Do you plan to export your innovative product?

If you answered YES, apply now for the “Agripreneurship Challenge”.

The program will last for 3 months from January to March 2023 in 4 phases, and by participating in the program:

 • Receive funding support up to MNT 50 million;
 • Learn from international and national experts in financial management, investment, sustainable business model, branding and communications, marketing and exporting.
 • Network with successful businesses in the industry and expand cooperation.

If you are an entrepreneur with innovative products and solutions in the food and agriculture sector, this is the competition for you.

***

General Information about the Organizing Project

“SDG-aligned budgeting to transform Employment in Mongolia” project is the technical assistance (TA) component of the Budget Support Programme in Employment Reforms that the European Union (EU) has signed with the Government of Mongolia. The purpose of the project is to provide effective, accountable, and responsive public services in the field of labour relations and the employment sector. It will also support the reform of the budget and financial management system and the strengthening of institutional capacity. The TA project is implemented by the United Nations Development Program (UNDP) as technical lead, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), and the International Labour Organization (ILO). The Government partners of the project are the Ministry of Finance, Ministry of Labour and Social Protection, the Ministry of Education and Science and the Ministry of Food, Agriculture and Light Industry.

***

For further inquiries:

Briefing: www.shorturl.at/orAK1

Facebook: Agripreneurship Challenge

зураг