2019 оны 1дүгээр сарын 1-нээс эхлэн багшлах эрхийн шалгалт авахгүй.

УИХ-ын өнгөрсөн 6 дугаар сарын 27-ны өдрийн чуулганы хуралдаанаар  Багшийн хөгжлийг дэмжих хуулийг хэлэлцэн баталсан. Тус хууль батлагдсанаар багшийн хөгжилд тусгайлан анхаарсан хэд хэдэн зарчимыг эрх зүйн хүрээнд нь баталгаажуулсан юм. Эдгээр заалтуудын нэг нь багшийн мэргэжлээр дээд боловсрол эзэмшсэн төгсөгч багшлах эрхийн шалгат өгөх шаардлаггүйгээр ажиллах боломжтой болж байгаа юм.