Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-12 дугаар анги болон ЭЕШ, тусгай хэрэгцээт боловсрол, насан туршийн боловсролын теле хичээлийн хуваарийг www.econtent.edu.mn сайтын "Теле хуваарь" хэсэгт байршуулдаг боллоо.

Та 2020 оны 11 дүгээр сарын 30-наас 12 дугаар сарын 04-нийг хүртэлх өдрүүдийн теле хичээлийн хуваарийг үзэх бол www.econtent.edu.mn сайт руу хандаж, Теле хуваарь хэсгийг дараад ангиа сонгоно уу.


Харагдах байдал: