Энэ жилийн U.S. News & World Report судалгаагаар эмэгтэйчүүд амьдрахад хамгийн тааламжтай хотуудыг нэрлэлээ. 

Уг жагсаалтыг Дани тэргүүлсэн бол Швед, Норвеги, Нидерланд, Финланд улс топ 5-д жагссан байна.

Энэхүү судалгаанд дэлхийн өнцөг бүрт амьдарч буй 9000 гаруй эмэгтэйчүүдийг хамруулжээ. Тус жагсаалт нь жендэрийн тэгш байдал, аюулгүй байдал, ахиц дэвшил, орлогын тэгш байдал, хүний эрхийг дээдлэн хүндэтгэх зэрэг таван үзүүлэлтийг харгалзан үзэж гаргасан ажээ.


20. Португал19. Италь


18. Испани


17. Япон


16. Америк


15. Ирланд


14. Франц


13. Их Британи


12. Австри


11. Люксембург


10. Герман


9. Шинэ Зеланд


8. Австрали


7. Швецарь6. Канад


5. Финланд 


4. Нидерланд


3. Норвеги
2. Швед

Швед улсын бүх дээд боловсролын бараг гуравны хоѐр нь эмэгтэйчүүдэд олгож байгаа бөгөөд эцэг эхийн амралтын тухай бодлого нь уян хатан байдаг (мөн гэр бүлийнхэндээ өргөжүүлэх), Жендэрийн Судалгааны Ажлын Алба зэрэг төрийн байгууллага нь зөвхөн тэгш эрхийн үнэт зүйлсийг бүх тавцангууд.


1. Дани

Дани улсын засгийн газар нийгэмрүү чигэлсэн бодлого хэрэгжүүлдэг ба эмэгтэйчүүд, эрчүүд ихэвчлэн үнэгүй эмнэлгийн тусламж авах боломжтой бөгөөд дээд боловсрол нь ч бас үнэгүй байдаг.