Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас өнгөрсөн хоёр жилд эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний сурталчилгаанд тандалт судалгаа хийжээ.

Судалгаагаар эмийн мэдээлэл нийгмийн сүлжээ тэр дундаа фэйсбүүкээр 45 хувь, телевизээр 35 хувь, богино долгионы радиогоор 15 хувь нь цацагдаж байжээ.

МХЕГ-аас энэ төрлийн зар сурталчилгаанд тавих хяналт, зохицуулалтыг эрчимжүүлэн сайжруулах, мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хангуулах, хууль бус сурталчилгааг таслан зогсоох, иргэдийг төөрөгдөлд орохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Эрүүл мэндийн яам, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар, Оюуны өмчийн газар, Цагдаагийн ерөнхий газрын төлөөлөл хэлэлцүүлэгт оролцож, энэ төрлийн зар сурталчилгааны талаар хийгдэж буй ажил, тулгамдаж буй асуудлуудаа тодорхойлж, зөвшилцсөн байна.