Аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих, ажлын байрыг хадгалах 2 их наяд төгрөгийн зээлийн эрэлт их байна. Сангийн яамнаас мэдээлснээр, ажлын байрыг дэмжих зээлийн зориулалтаар 589.2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт, 8,491 зээлдэгчид олгожээ.

Засгийн газрын цогц төлөвлөгөөнд тусгагдсан бага хүүтэй зээлийн онцлог нь хүүгийн хөнгөлөлтийг нь төрөөс төсвийн дэмжлэгээр арилжааны банкуудад олгож байгаа. Харин банк өөрийн эх үүсвэрээр зээл олгож байгаа билээ.