Тавантолгойн ордод үйл ажиллагаа явуулж буй бүх уурхай, компаниудын үйл ажиллагаа 24 цагийн зохион байгуулалттайгаар жигд, хэвийн явагдаж байна.