“Дэлхийн сахлын холбоо”-ноос Дэлхийн сахлын аварга шалгаруулах тэмцээнийг мөн зохион байгуулдаг байна.

Энэ удаа Белги улсад зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд 20 орны 250 гаруй хүн өрсөлджээ.  Уг тэмцээнд сахлаа ургуулж, өвөрмөц хэв маягаар засаж янзалдаг.

Энэ жилийн ялагчаар дэлхийн татах хүчний эсрэг буюу тал тал тийш сахлаа засуулсан залуу эр шалгарсан ажээ.

2019 оны хамгийн содон, өвөмрөц сахалтай хүмүүсийг танилцуулж байна.