"Шөнийн Улаанбаатар" хэсэгчилсэн арга хэмжээний нээлтийн үйл ажиллагаа болов. 

Нээлтийн фото сурвалжлагыг хүлээн авна уу.