Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс гаргасан зөвлөмжийг хүргэж байна. Хэвийн нөхцөлд таны арьс, цусны судас болон хөлс ялгаруулатын түвшингээр халууныг тохируулдаг. Гэвч бидний байгалийн энэ хөргөлтийн систем хэт их халуунд , хэт их чийгшилтэй үед, хангалттай шингэн ууж чадаагүй үед ажиллах чадвараа алддаг. Тиймээс зөвлөгөөг дагахыг эмч мэргэжилтнүүд зөвлөжээ.