Улаанбаатар хотын иргэдийн амьдрах эрүүл орчинг бүрдүүлэхэд хотын хэмжээнд хийгдэж буй бүтээн байгуулалт, тохижилтод стандартын хэрэгжилтийг сайжруулах нь нэн чухал асуудал болсон. Иймд хотын стандартын баримт бичгийг бий болгож, мөрдүүлэх зорилгоор Нийслэлийн засаг дарга С.Амарсайхан 2020 оныг “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жил болгон зарласан билээ. Энэ хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын 2020.04.06-ны өдрийн “Хотын стандартын баримт бичгийг мөрдүүлэх тухай” А/456 дугаар захирамжийг баталсан.

Тус захирамжаар улс, нийслэл, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг стандартын дагуу чанартай гүйцэтгүүлэх,  хот нийтийн аж ахуй ажил үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, тэдгээрт тавигдах хяналтыг үр дүнтэй болгох үүднээс 14 нэр төрлийн хотын стандартын баримт бичгийг боловсруулан гаргаж мөрдүүлэхээр шийдвэрлэсэн. Харин энэ ажил биелэлээ олж эхнээсээ нийслэлийн хэмжээнд амжилттай хэрэгжиж байна. 

Үүний нэг тод жишээ хотын өнгө үзэмж, иргэдийн аюулгүй байдалд нөлөөлөхүйц стандартын бус хашаа хайсыг буулгаж, шинэчлэх ажил нийслэлийн 9 дүүрэгт зохион байгууллагдаж байна. Мөн хотын гудамжинд эмх цэгцгүй байгаа цахилгааны утас, болон хүүхдийн тоглоомын талбай, инженерийн шугам сүлжээ зэрэгт стандартыг мөрдүүлж хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.