Худалдаа хөгжлийн банк албан ёсны мэдэгдэл гаргалаа.