Хөгжиж буй орнуудын эмэгтэй эрдэмтдийн байгууллагаас шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлөөр хоцорч буй орнуудын ажил мэргэжлийнхээ эхэн үед явж буй эмэгтэй эрдэмтдэд зориулсан тэтгэлэгт хөтөлбөрийг зарлаад байна. 

50,000 хүртэлх америк долларын тэтгэлэг олгодог энэхүү хөтөлбөрийг Канадын Олон улсын хөгжлийн судалгааны төвөөс санхүүжүүлдэг бөгөөд тус тэтгэлэгт хөтөлбөрт нэр дэвшигчид нь сүүлийн 10 жилийн хугацаанд шинжлэх ухаан, технологи, инженерчлэл, математикийн чиглэлээр суралцаж, докторын зэрэг хамгаалсан, эрдэм шинжилгээний байгууллагад ажилладаг хүн байх шаардлагатай юм.

Энэхүү тэтгэлэгт хөтөлбөрийн зорилго нь ажил мэргэжлийнхээ эхэн үед явж буй эмэгтэй эрдэмтдийг өөрийн ажиллаж буй хүрээлэн дээрээ түшиглэн олон улсын түвшинд судалгаагаа үргэлжлүүлэн хийхэд дэмжлэг үзүүлэх явдал юм.

Иймд энэхүү тэтгэлэгт хөтөлбөрийн сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн залуу эмэгтэй эрдэмтэд дараах холбоосыг ашиглан 2022 оны 9-р сарын 19-ний дотор хүсэлтээ холбогдох материалын хамт илгээх боломжтой.

https://onlineforms.twas.org/apply/203

Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх холбоосоос авна уу.

https://owsd.net/.../early-career-women-scientists-ecws...